Pages

Monday 6 June 2016

Junk art...

There is an area close to the preschool that is actually not a playspace, but just a public space between building... the children have nicknamed it "hide and seek park" - as it has proved to be a great spot for just that game...

It also seems to be a place for dumping junk... and over the years we have found all sorts of things that have inspired the children's play.

Several times I have attempted to get them interested in creating art with the junk, but collecting and creating something myself... the children, or some of them, have joined in for a short while... but the interest has not really enticed them to incorporate it in their play... until last week...

The group played in two smaller groups... after their usual tag game together that has started every outdoor play session in tha last 3 years... (this game has evolved in sophistication, has been role-play and is now just tag again).

Three of them were deep in their play... that does not look like play but simply three children chatting with each other and moving sporadically around the area... but if you listen and observe closely it is an elaborate role-play where their imaginations are deeply interacting with each other.

The other five children disappeared into the bushes and there were giggles and chatting and then after a long time we were called over to look closely (I like to keep a distance during outdoor play... to give the children the feeling of free play, without adult intervention, at the same time as keeping them safe).

The children had created a robot family with the junk they had found...


I loved the creativity and totally marvelled at the amount of junk they had been able to find... this was a little more than usual, tubes, deflated basket ball, metal plates, pieces of wooden flooring etc

The children talked about their creations and invented a background story for them... the largest robot was the mummy robot, with a deflated basketball head, wooden mouth, with "sharp teeth" placed on them.

it interests me to see how children can be inspired by what we do with them, but wait for the moment that is right for them to incorporate it in their play. It is a year ago when I first tried to get them to create art with junk in this playspace... and they marvelled but spent a few minutes interacting with that art... the next time, last autumn, about ten minutes they created their own art... this time they spent 45 minutes collaborating with each other to create a family of robots... the time was evidently right...
interestingly it was robots... I know that we have covered a lot of robot stuff during our Leonardo Da Vinci project, but also the first two times i did junk art, outside with them like this, I created robots... as the junk had been computer parts and game parts then and lent itself to robots...
So I wonder where their inspiration came from... the parts, the project or their previous experience with junk art? Or maybe the combination of all these things lead them to this very play?

Loose parts don't have to be glamourous, they certainly do not have to be expensive... they do not have to be found in nature either... they can be scraps... but the children can find beauty in what others dump as rubbish... and this is a perspective that can be good to have... to see potential in stuff that others have given up on!
Sunday 5 June 2016

På svenska... länkar och info för att stödja besöket till Ekudden

This is not my usual sort of post... as it will be in Swedish... the first time writng in Swedish here..

Förhoppningsvis blir den här en komplettering till den presentation som jag gjorde vid Ekudden häromveckan...

med några bilder med texter, samt med länkar kring det vi pratade om...

Först bilderna...
citat:
"Det är viktigt att förstå lyssnandet som en process som inte är begränsad till den talade ordet.  Frasen "voice of the child(barnets röst)" kan föreslå överföring av idéer bara genom ord, men att lyssna på små barn, inklusive pre-verbala barn, behöver vara en process som är öppen för de många kreativa sätt småbarn använda för att uttrycka sina åsikter och erfarenheter"

Alison Clark and Peter Moss,
The Mosaic Approach

och nu för länkar...

The importance of the spoken word - jag pratade en hel del om en norm-medvetenhet, om värdegrund samt hur vi kan bemöta barns olika sätt att lyssna samt att uttrycka sina idéer.

Jackson Pollock målningen för att utforska känslor och om det är möjligt att uttrycka dom genom konst... kan någon annan uppleva samma känsla som den som måla vill uttrycka, eller får vi en annan känsla.

Att leka meta-samtal - här är en post som reflektera kring hur vi "lekte" vår meta-samtal istället för en dialog om dialogen... självklart blev det mycket dialog för att hitta ett sätt att leka våra idéer som vi hade pratat om dagen innan. Hela tiden vi leta efter olika sätt att reflektera och tänka TILLSAMMANS.

Julens färg...  jag har ställt samma fråga varje år vid vissa tidpunkter... för att kunna se hur barnen utveckla i sina tankar... samtidigt har jag kunnat dela med den kunskap med barnen och ge barnen möjlighet att se sin egen utveckling... språkmässigt, och idémässigt. Det är också ett sätt att ta reda på vad barnen kan och göra julpyssel (eller vilken tradition som helst) utifrån barnens tänkandet och inte bara berätta "så här fira vi". Vi ta reda på alla barns olika kultur hemifrån..

Fotografi för att utforska idéer - den här post är mina reflektioner kring en projekt där barnen tog bilder som en verktyg för delad tänkande.

Ted Talks - om ni ha tid och lust att lyssna på andra om lyssnandet... så finns det 7 TedTalk länkar här... mycket intressanta.

the best position for listening - det blir inte alltid enkelt... ibland behöver barnen återvända till förfilosofiska övningar... lärandet är en spiral. Detta var en mycket rolig förfilosofisk övning med barnen.

Filosofi med förskolebarn - i den här post finns det många länkar till mina funderingar kring filosofi med förskolebarn.

Lyssna dans - här är en av gruppen lyssna övningar... samt linje-dans

bubbel-lek - och jag avsluta med bubbel-leken. en lyssnandet övning

Jag pratade en hel del om att vi har gjort lyssnande övningar både inne och ute, med hela kroppen och alla sinnen... utifrån idén att om vi ha hundra språk då finns det hundra olika sätt att lyssna... Att vi pedagoger måste vara öppet för att lyssna... till barnen och varandra, för att utforska idéer utan agenda.... inte alltid så lätt när man ha en pedagogisk tanke/mål... ibland man måst följa barnen och låta dom utforska deras idéer för att kunna lära oss mer om barnen och hur vi kan bättre stödja deras utveckling som en kreativ och kritisk-tänkande människa.

Jag håller med er att man måste öva själv på filosofiska samtal för att bli bekväm... men man måste våga...

Här är länkar till andra som jobba med filosofi med barn...

Sara Stanley (P4C)

Böcker med frågor...Tom Wartenberg   här kan man hitta en bok som ni vill läsa (vissa finns på svenska) sedan finns det förslag om frågor och aktiviteter för att få barnen att tänka kring dom... det är en rätt så bra ställe att få inspiration och man behöver inte följa allting precis... anpassa efter era egna barns behov.

Jag antar det här räcker för nu...  finns det frågor och funderingar... lämna en kommentar...