Pages

Monday, 11 June 2018

The future of preschools (1)... förskolans framtid (del 1)

In the last few weeks I have had the pleasure to visit and meet a variety of educators and talk about early childhood education - from a Slovenian perspective, a preschool inspired by Reggio Emilia in Haninge and a holistic preschool near Karlstad... each with a foot in the now, the past and looking to the future...

My time in Värmland included long talks about child empowerment and democratic learning together with Emma and her partner Torbjörn... this has really made me think more deeply about the future of education, and especially preschool.

During the evening we listened to Pink Floyd's "Another Brick in the Wall" - it seemed appropriate for what we were talking about... and I remember it vividly from my own childhood as the music video scared the socks of me...

But this wall... this brick wall ... it seems to be saying stop to change because it has been built so high... and there are those who fear what might be on the other side, and those that don't have the strength or energy to climb over.

Schools and preschools are institutions. We need to be jumping and seeing what is on the other side of that wall - we need to be thinking about tearing it down. Maybe the boundaries of education should not be so fixed?

This coming week I will be exploring how holistic education, philosophy with children, democratic classrooms, and Original Learning should be essential components of preschool... and that preschool should be influencing school.

I still have my apprehensions about bringing in "school" terminology into the preschool when everyone seems to be wanting to define it in a different way from how it is used in schools... shouldn't the Swedish early years sector decided to use their own words, define the process rather than schoolifying it?
As a person who thinks that the school system needs reforming to meet then needs of the digital age students where knowledge and media is easily accessed... I feel that using words from this out-dated system is not the way forward, but a feeble attempt to try and raise the status of preschool through using words that society is familiar with in a school context...
but I will talk about this more during the week...

(på svenska efter bilderna)
Under dom senaste veckorna har jag haft nöjet att besöka och träffa en mängd olika lärare och prata om förskolan - från ett slovenska perspektiv, en förskola inspirerad av Reggio Emilia i Haninge och en holistisk förskola/skola nära Karlstad ... var och en med ena foten i nuet, den andra i det förflutna samt blicka på framtiden.
Min tid i Värmland omfattade långa samtal om barn "makt" (empowerment) och demokratisk inlärning tillsammans med Emma och hennes partner Torbjörn ... det här har verkligen gjort mig att tänka djupare på framtidens utbildning, och särskilt förskolan. Under kvällen lyssnade vi på Pink Floyds "Another Brick in the Wall" - det verkade lämpligt för vad vi pratade om ... och jag minns det från min egen barndom när musikvideon skrämde ihjäl mig ... Men den här väggen/mur ... tegelstenen ... det verkar säga att sluta förändras eftersom den har byggts så högt ... och det finns dom som fruktar vad som kan vara på andra sidan, och de som inte ha varken styrkan eller energin att klättra över.
Skolor och förskolor är institutioner. Vi måste hoppa och se vad som finns på den andra sidan av den där väggen/mur - vi måste tänka på att riva ner den. Kanske bör gränserna för utbildningen inte vara så stadig? Under kommande veckan kommer jag att undersöka hur holistisk utbildning, filosofi med barn, demokratiska klassrum och "Original Learning" borde vara viktiga komponenter i förskolan ... och att förskolan ska påverka skolan. Jag är fortfarande lite orolig om att använda "skol" terminologi till förskolan när alla tycks vilja definiera det på ett annat sätt än hur det används i skolan ... borde inte den svenska förskolan bestämma sig för att använda deras egna ord, definiera processen istället för att skolifiera det? dvs ordet "undervisning"
Som en person som tycker att skolsystemet behöver reformera för att möta behov av dom digitala-ålders elever - där kunskap och media är lättillgängliga ... Jag anser att det är inte vägen framåt med att använda ord från det här föråldrade systemet utan ett svagt försök att öka förskolans status genom att använda ord som samhället är bekant med i ett skolförhållande ...
Jag tror på förskolan. Jag tycker att förskolan ska ha drivkrafter att ändra skolan - och på det viset skapa bättre lärande förutsättningar för alla barn.
men jag kommer att dela mera av mina funderingar i framtida inlägg...

för att läsa om mitt besök på den holistiska förskolan (Backa Friskola) - följa denna länk
för att läsa om Andens förskolan i Haninge - läsa här

No comments:

Post a Comment