Pages

Thursday, 12 April 2018

Undervisning i förskolan - del 3

Idag hinner jag inte riktig med att läsa mer av skolverkets publikationen - idag ska jag jobba med första utformning av min presentation för FSO-Dagen 2018, en massa idéer kring undervisning i förskolan och filosofi med barn vill komma fram... och nu!

Men jag vill dela några publikationer från UK - eftersom det finns en stor tryck att man ska utvärdera 4-åringar genom att barnen ska göra prov!!!!

Man kanske tror att vi är långt därifrån... aldrig ska vi testa barn här i Sverige,,, men det kan man faktiskt inte säga. Ingen trodde det skulle ske i England heller...

Från tes websidan kan man läsa den här artikel kring vem ska ta ansvar för att skapa provet för 4 åringar... det finns en del företag som vägra.

Och den här from The Conversation kring lek och att Ofsted's val att ta in mer formell undervisning är skadlig. (pushing school ever downwards... )

Jag har sett hur det har blivit mindre och mindre lek för dom yngste barnen i UK pga undervisning - och det är därför det är viktigt att vi är tydlig med vad vi menar med undervisning här i Sverige...

Jag vill inte göra undervisning lekfullt... det ska vara en medvetenhet att stödja barnens lärande inom leken - att VI pedagoger ska lär oss mer om hur lek fungera och hur barn lär sig för att kunna "undervisa" på ett lämpligt sätt.

Men egentligen vill jag inte undervisa... jag vill underlätta barnens lärande... men när jag läsa skolverkets publikation om undervisning det verka (än så länge) vara det som dom beskrivs. En medvetenhet kring hur man underlätta barnens lärande... som individ och som grupp.

Jag håller lek-workshops för att underlätta för pedagoger att förstå och analysera lek - hur man kan utveckla leken, hur man påverka leken Och sedan hur man planera "lektioner" baserad på lek
Barnen är med i processen... det är något vi gör tillsammans... det är därför filosofiska samtal är så himla bra... på tal om det... jag måste fortsätta med presentationen...
No comments:

Post a Comment