Pages

Friday, 2 March 2018

Waterdrop art... Vattendroppe konst

with the splashes of water on a mirror during the snow play the other day... it got me interested to play a little more and explore...

so this time armed with a mirror water and a pipette I started to make lots of little drops... then went off to make coloured water too... to see how that would affect my transient art...
well a half hearted approach to art... some of it was a conscious effort to make patterns and then suddenly swept by the idea to test  how big I could make a drop... how close I could put the drops without them merging, what happened if I merged two different colours... could I make lines etc etc

This is a great exploration for children... using their fine motor skills to control the speed of water coming out of the pipette... and so easy to wipe dry and start again and again.

I used food colouring, just a tiny drop to give the water a blue hint. It could be fun to try and make a rainbow out of waterdrops... or try paint in this way too...

Here is a film I put together of the drops on the mirror (på svenska efter bild/film)med inspiration från att stänka vatten på en spegel under snöspelet härom dagen ... blev jag intresserad av att leka lite mer och utforska ...

Den här gången, beväpnad med en spegel, vatten och en pipett, började jag göra massor av små droppar ... och sedan göra färgade vattnet för att se hur det skulle påverka min tillfällig konstverk ... ... det var delvis en medvetenhet för att göra mönster som gick över till att testa hur stort jag kunde göra en droppe ... hur nära jag kunde sätta droppar utan att de slog ihop, vad hände om jag slog samman två olika färger ... kan jag göra linjer etc etc

Det här är en rolig utforskning för barn ... med hjälp av sina fina motoriska färdigheter för att kontrollera vattnets hastighet som kommer ut ur pipetten ... och så lätt att torka och börja om och om igen.

Jag använde karamellfärg, bara en liten droppe för att ge vattnet en blå nyans. Det kan vara kul att försöka göra en regnbåge ur vattendroppar ... eller prova måla på detta sätt också ...

No comments:

Post a Comment